proizd-logo

Train information KHARKIV-PAS → IM.T.SHEVCHENKA

Train № 793П

Look up reverse direction IM.T.SHEVCHENKA KHARKIV-PAS
Enter departure station Enter arrival station Select departure date
From?
To?
When?

Please, try search on nearest dates:
Trains:
No trains
Trains:
No trains
Trains:
No trains
Trains:
No trains
Trains:
No trains

No internet connection

Schedule for train 793П

Station Departure Arrival Stay Distance
KHARKIV-PAS 15:30 15:30 00:00 0 km
POLTAVA-PIVDENNA 17:44 17:24 00:20 140 km
NOVI SANZHARY 18:22 18:20 00:02 176 km
LISHCHYNIVKA 18:37 18:35 00:02 189 km
KOBELYAKY 18:53 18:51 00:02 203 km
KOZELSHCHYNA 19:14 19:12 00:02 223 km
HALESHCHYNA 19:25 19:24 00:01 232 km
KREMENCHUK 20:15 19:53 00:22 259 km
PAVLYSH 20:51 20:49 00:02 286 km
KORYSTIVKA 21:23 21:21 00:02 318 km
ZNAMYANKA PASAZHYRSKA 21:56 21:53 00:03 353 km
FUNDUKLIYIVKA 22:38 22:36 00:02 406 km
KAMENKA 22:54 22:52 00:02 421 km
IM.T.SHEVCHENKA 00:13 23:16 00:57 445 km

Route map for train 793П

Details of train 793П

Model Regular
Speed For passengers
Electronic ticket No
Train № 793П

The train № 793П departs from the primary station KHARKIV-PAS at 15:30 and arrives to the end station IM.T.SHEVCHENKA at 23:16. The total time of the train journey is 03:11, for which he overcomes distance of 445 kilometers. The route runs through 14 stations.